Regulamin

Regulamin Strony Internetowej DiamondCar Zabrze

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez stronę internetową (dalej zwanej „Stroną”) świadczącą usługi detailingu samochodowego. Strona jest prowadzona pod adresem https://diamondcarzabrze.pl/

Korzystanie z informacji  na Stronie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu.

Właścicielem Strony jest DiamondCar Patryk Jutsz, z siedzibą pod adresem Zabrze ul. Bytomska 102/B, NIP:648 28 07 192.

§ 2. Usługi Detailingu Samochodowego

Strona oferuje usługi detailingu samochodowego, w tym m.in. mycie, polerowanie, konserwację wnętrza samochodu, ochronę lakieru, usuwanie zarysowań i inne usługi związane z pielęgnacją samochodu.

Ceny usług oraz dostępność terminów ustalane są indywidualnie z Klientem. Informacje na ten temat dostępne są na Stronie.

§ 3. Rejestracja i Korzystanie z Strony

Korzystanie z usług oferowanych na Stronie nie wymaga rejestracji.

§ 4. Składanie Zamówień

Zamówienia na usługi detailingu samochodowego można składać poprzez formularz zamówienia dostępny na Stronie, kontakt telefoniczny pod numerem +48 883 053 183 lub drogą elektroniczną na adres DCStudioDetailing@gmail.com

Składając zamówienie, Klient zobowiązuje się do podania dokładnych informacji na temat swojego pojazdu oraz preferencji dotyczących usługi.

Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie oraz informacje na temat dostępności terminu.

§ 5. Płatności

Cena usługi zostaje ustalona indywidualnie z Klientem i jest podawana w potwierdzeniu zamówienia.

Płatności za usługi detailingu samochodowego można dokonać gotówką lub przelewem na wskazane konto.

Warunki płatności są uzgadniane indywidualnie z Klientem.

§ 6. Kontakt

Kontakt z obsługą Strony jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem DCStudioDetailing@gmail.com

lub telefonicznie pod numerem
+48 883 053 183

§ 7. Ochrona danych osobowych

Strona gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na Stronie.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach analitycznych oraz do realizacji usług detailingu samochodowego i nie są udostępniane osobom trzecim.

§ 8. Postanowienia końcowe

Strona zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym informuje Użytkowników na Stronie.

Korzystanie ze strony podlega prawu polskiemu.

Wszelkie spory wynikłe z korzystania z usług Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.10.2023, a wszelkie zmiany w regulaminie obowiązują od dnia ich opublikowania na Stronie.

Regulamin Strony Internetowej został opracowany w dniu 20.10.2023

DiamondCar Patryk Jutsz